o Savezu

Beogradski Kung Fu Vušu Savez  je osnovan u novembru 2012. kao granski sportski savez pri Agenciji za privredne registre i Ministarstvu omladine i sporta prema važećem Zakonu o sportu Republike Srbije. Predstavlja savez klubova, centara i radionica koje praktikuju i prenose veštine kung fua/vušua i srodnih veština i stilova, poput ćigonga, u Beogradu.

Savez, kao primarnu misiju i cilj ima:

  • popularizaciju kung fu/vušu sporta u svim uzrasnim kategorijama na teritoriji Grada Beograda
  • uspostavljanje i organizaciju redovnih takmičenja kung fu/vušu  na teritoriji Grada Beograda 
  • standardizaciju, klasifikaciju i sertifikaciju postojećih ali i budućih klubova i instruktora poštovanje svih odredbi o Antidopingu
  • poštovanje Zakona o sportu Republike Srbije kao i pripadajućih podzakonskih akta i pravilnika
  • poštovanje pravilnika Sportskog Saveza Beograda
  • učlanjenje u Sportski Savez Beograda i priznavanje Beogradskog Kung fu Vušu Saveza kao gradskog granskog Saveza

O programu i veštinama koje se praktikuju u klubovima Saveza, više informacija možete videti u meniju O veštinama.

Svi instruktori, klubovi, udruženja, centri ili radionice u kojima se praktikuju veštine koje spadaju u kung fu/vušu(kod nas najpoznatiji Taiđi Ćuen, Ving Čun kao i stilovi koji se koriste kao osnovne ili pripremne vežbe kao što je npr. Ćigong), kao i instruktori i klubovi koji bi želeli da se priključe Savezu i nauče i prenose ove veštine, bez obzira na primarnu sportsku granu, su dobrodošli!

Savez je član Ćigong saveza Srbije

Osnovni podaci o Savezu:

ime - Beogradski Kung Fu Vušu Savez 

adresa - Raljska 12/3, Beograd, Srbija

telefon - 062 806 19 88

e-mail - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

matični broj - 28785607

PIB - 107830500

 

 

Demo Image
TaiđiĆuen

Sve o veštini Taiđi Ćuena(Taičija,Tai Či Čuana), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Demo Image
Ving Čun

Sve o veštini Ving Čun(Yong Quan, Wing Chun, Wing Tsun...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Ćigong

Sve o veštini Ćigonga(Či gong, Či kung...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

UA-11635710-8