Ćigong

on .

Sistem Ćigong vežbi  jeste rezultat više hiljada godina istraživanja ljudskog tela putem preventivnih zdravstvenih praksi izraženih kroz fizičke vežbe, meditativne tehnike kao i upotrebe teorije 5 elemenata i sistema meridijana i energetskih tokova u telu. Tradicionalna kineska medicina i ljudi tog vremena su koristili Qigong vežbe da, pored jačanja tela, preventivno deluju na pojavu najrasprostranjenijih bolesti pospešujući imunitet putem direktnog uticaja na energetske tokove tela, lučenje hormona i poboljšavanje cirkulacije krvi i daha.Termini koje su upotrebljavali su prilično slikoviti i odraz su želje da se što tačnije prenese i predstavi osećaj koji neko ima tokom vežbanja.

Sam naziv, Ćigong, se sastoji od dve reči:

  • Qi ili Chi  zgovara se – ći  i predstavlja  univerzalnu energiju
  • Gong ili Kung što predstavlja naporan i disciplinovan rad. 

Grubi prevod Ćigonga bi bio "rad na razvoju energije".

Vežbe Ćigonga imaju nebrojeno mnogo kombinacija i formi i mogu biti jednostavne vežbe disanja, istezanja i jačanja tetiva, ligamenata i mišićno-skeletnog sistema tela, ali i komplikovanije vežbe vizuelizacije, praćenja i kontrole puta energije kroz telo. One se mogu podeliti u dve velike grupe vežbi– spoljašnji i unutrašnji Ćigong. Poređenja radi, fizička kultura zapadnog sveta predstavlja spoljašnji Qigong  istoka.

Mnoge od tih vežbi imaju, za nas, čudna imena – Ćigong Belog Ždrala, Ćigong Divljih Gusaka, Ćigong Bele Obrve, Ba Duan Jin – 8 delova brokata - nazivi potiču od životinjskih pokreta koje oponašaju, imena tvorca vrste Ćigong a ili se odnose na rezultat koji postižu. Sve vežbe Qigonga mogu biti samo polazna osnova na kojoj svako može izgraditi sopstveni sistem Qigong treninga za koji smatra da je odgovarajući njenom/njegovom telu i duhu.

U Srbiji, Ćigong i Tai Chi Chuan su priznati od strane Ministarstva zdravlja kao komplementarni vidovi terapije.

Više o Ćigongu možete videti na vebsajtu Ćigong saveza Srbije, partnera Beogradskog Kung Fu Vušu saveza.

Demo Image
TaiđiĆuen

Sve o veštini Taiđi Ćuena(Taičija,Tai Či Čuana), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Demo Image
Ving Čun

Sve o veštini Ving Čun(Yong Quan, Wing Chun, Wing Tsun...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Ćigong

Sve o veštini Ćigonga(Či gong, Či kung...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

UA-11635710-8