Ving Čun osnovne informacije

on .

Ving Čun(Jong Ćuen/Yong Quan/Wing Chun/Wing Tsun itd) je kineska borilačka veština stara oko 300 godina. Pripada porodici južnokineskih stilova kung fua. Zasnovana je na principima koji se lako usvajaju, prilagodljiva je svakome, nezavisno od pola, godina i fizičke spreme. Repertoar tehnika Ving Čuna čine mnogobrojni udarci rukama, nogama, laktovima, kolenima, ramenom, pa čak i glavom, kao i bacanja, čišćenja, poluge i tehnike kontrole. Uz  gore navedene goloruke tehnike, Ving Čun kung fu kurikulum sadrži i tehnike borenja dugim štapom (odnosno kopljem) kao i tehnike borbe leptir noževima. Borbena primenljivost Ving Čun  u samoodbrani je razlog zašto su mnogi sistemi obuke policije i vojske prihvatili tehnike i načine obuke Ving Čun kung fua, takođe, mnogi sistemi samoodbrane namenjeni lepšem polu se zasnivaju na principima i tehnikama Ving Čuna. Sami treninzi Ving Čun kung fua podrazumevaju dinamičko istezanje na početku, statičko na kraju, puno rada u parovima, na fokuserima, džaku, vežbe sa drvenom lutkom i na prazno.

Kroz Ving Čun kung fu treninge, poboljšaćete svoju opštu fizičku spremnost i fleksibilnost. Oslobodićete se stresa i poboljšaćete svoju koordinaciju. Uz sve to, vežbaćete umetnost borbe zasnovanu na principima a ne tehnikama, koju možete prilagoditi svom načinu razmišljanja, građi i situaciji u kojoj se nađete.

Detaljnije informacije o Ving Čunu možete pronaći i na sledećim vebsajtovima, azbučno poređanim:

Navedeni su samo neki od Ving Čun klubova u Beogradu-ukoliko želite link ka Vašoj stranici, molimo Vas da nas obavestite. Objavićemo link isključivo registrovanih klubova, članova Saveza!
Molimo Vas da uzmete u obzir da Beogradski Kung Fu Vušu savez ne odgovara za sadržaj navedenih sajtova ili bilo kakve aktivnosti navedenih klubova.  

Članovi Saveza imaju potpunu samostalnost u radu sve dok su aktivnosti u važećim zakonskim okvirima Republike Srbije i nadležnih sportskih institucija, uz ispunjavanje dogovorenih međusobnih obaveza klubova i Saveza. 
Aktuelne članove Saveza možete videti u podmeniju Članovi!

Demo Image
TaiđiĆuen

Sve o veštini Taiđi Ćuena(Taičija,Tai Či Čuana), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Demo Image
Ving Čun

Sve o veštini Ving Čun(Yong Quan, Wing Chun, Wing Tsun...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

Ćigong

Sve o veštini Ćigonga(Či gong, Či kung...), o poreklu, stilovima, gde vežbati veštinu, možete videti ukoliko posetite donji link.

UA-11635710-8